Model educatiu

LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE VALLIRANA

Per els infants, l’Escola Bressol és un món nou i desconegut. La impossibilitat de controlar allò que es desconeix i la por de perdre el conegut i estimat poden provocar plors, inseguretats, angoixes,… I per vosaltres, la incorporació dels vostres fills també suposa remoure el vostre món emocional? Doncs probablement sí. A les Escoles Bressol ho sabem i ho entenem. És per això, que ens agradaria acompanyar-vos en aquest procés.

Les Escoles Bressol de l’Ajuntament de Vallirana són el primer graó del sistema educatiu, un espai on compartim l’educació dels infants amb la família.  A les Escoles Bressol s’imparteixen el primer cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, acollim a infants d’edats compreses entre els quatre mesos fins els tres anys. Els infants hi troben un entorn segur, acollidor, ajustat al seu moment evolutiu i a les seves necessitats, i un conjunt d’experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

Les Escoles Bressol s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. L’acció educativa incorpora la perspectiva de gènere i dona un enfocament per avançar en la construcció de nous models d’identitat i per assolir actituds i dinàmiques no sexistes ni androcèntriques. Les escoles promouen la igualtat de condicions, d’oportunitats i de possibilitats entre els infants independentment de la identitat, per això l’expressió de gènere ha d’evitar reproduir estereotips culturals que fomentin l’exclusió en qualsevol sentit

A les escoles volem oferir als més petits uns espais i uns materials adaptats a la seva edat. Donar l’oportunitat de que ells sols vagin construint una mica aquesta realitat a partir de l’experimentació, l’exploració, la manipulació,… Amb tots aquests materials que oferim, ells van arribant a unes conclusions, van fent les seves pròpies idees, van comprovant… Més que preguntar, en aquestes edats els veus que proven: assaig, error, assaig, error… de insistint… Nosaltres estem per acompanyar-los, respectar el seu propi ritme d’aprenentatge i joc, que se l’escolti sempre, ajudar a gestionar els seus conflictes, oferir materials diferents i que descobreixin el què han de fer per ells mateixos, mai els hi diem que ha de fer amb aquest material perquè els resultats són infinits, aprenen coses noves, descobrint olors, sentiments, textures…

Als nostres centres els infants: 

  •  Viuen en un ambient on busquem tots els mitjans per tal que siguin feliços.  
  • Creixen físicament i com a persones en un ambient que els ajuda a ser autònoms. 
  •  Conviuen amb altres nens i altres adults diferents als del seu entorn familiar. 
  •  Són respectats i estimats com a persones úniques .
  •  Coneixen el món, guiats per la seva gran curiositat i interès per l’entorn.