Serveis

Serveis que oferim a l’escola

1. Diferents possibilitats de jornada i horaris

  • Jornada completa. De 9h a 12h i de 15h a 17h
  • Mitja jornada de matí. De 9h a 12h.
  • Mitja jornada de tarda. De 15h a 17h

2. Servei de menjador:  La utilització del servei de menjador és voluntària i n’implica l’acceptació de les condicions . El servei s’inicia de 12h a 13h amb l’elaboració dels menús per una empresa de càtering  “cantàbric”.  De 13h a 15h els infants fan la migdiada

3. Servei d’ampliació horària: Acollida matinal de 8 a 9h del matí, per a aquelles famílies que tenen la necessitat de conciliació familiar.

4. Servei d’estiu a l’Escola Bressol  al mes de Juliol: aquest servei s’adreça a infants que han estat escolaritzats a l’escola. Cada curs, en funció de la demanda, s’organitzen els horaris i les activitats.

5. Servei SAPIL: És la professional que a través de l’observació a les aules realitza la detecció precoç, per donar resposta a possibles dificultats en algun aspecte del desenvolupament dels infants. Així mateix fa les derivacions a altres professionals d’atenció precoç (CDIAP), assessora les famílies i professionals i realitza el seguiment d’aquests alumnes. D’altra banda intervé a l’aula puntualment per realitzar sessions breus d’estimulació de llenguatge.