ORIENTACIONS DE SALUT

ORIENTACIONS SANITARIES

Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra són freqüents en infants que assisteixen a l’escola bressol. De manera general, s’informa que els infants no han d’anar a l’escola quan tinguin manifestació activa de malaltia infecciosa per garantir-ne el benestar i evitar el risc de contagi amb les persones que comparteixen aula.

El document Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles, elaborat pel Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, servirà de referència a l’escola per compartir amb les famílies quines són les manifestacions de malaltia que impliquen la recomanació que els infants no assisteixin a l’escola.

Segons aquest document, els criteris generals que aconsellen la no assistència de l’infant a l’escola són els següents:

  • Que la malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.
  • Que la malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que els seus responsables li puguin donar, atès que l’atenció a la resta d’infants no pot quedar afectada.
  • Que l’infant presenti febre, irritabilitat, que plori constantment, diarrees, vòmits, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.
  • Que l’infant presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Aquest document es pot consultar aqui:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf

En cas que un infant de l’escola sigui diagnosticat d’una malaltia infecciosa greu, sempre és l’Agència de Salut Pública la que determina el procediment d’actuació que s’ha de seguir.

  • En cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants, cal un tractament de manera immediata. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament, i si ja estan mortes, l’infant pot assistir a l’escola bressol.
  • Els infants amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries ho han d’acreditar amb un informe emès per un metge col·legiat, en el qual s’especifiquin els al·lèrgens concrets. També cal especificar les mesures d’actuació recomanades.
  • Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisa la família. Per poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti una situació d’urgència, l’escola ha de tenir, almenys, un telèfon de contacte de la família (casa, feina, mòbil, etcètera).