PREUS I COBRAMENT

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

CONCEPTEEUROS
1. Matrícula (quota anual)53,00
2. Material escolar (quota anual)50,00
3. Escolarització jornada complerta, de 9 a 12h i de 15 a 17h (quota mensual)140,00
4. Escolarització mitja jornada matí, de 9 a 12h (quota mensual)90,00
5. Escolarització mitja jornada matí esporàdic, de 9 a 12h (quota diària)7,50
6. Escolarització tarda, de 15 a 17h (quota mensual)65,00
7. Escolarització tarda esporàdic, de 15 a 17h (quota diària)5,00
8. Servei menjador fixe (quota diària)6,85
9. Servei menjador esporàdic (quota diària)7,95
10. Servei biberoneria fixe (quota diària)4,20
11. Servei biberoneria esporàdic (quota diària)5,30
12. Servei berenar esporàdic (quota diària)0,64
13. Servei acollida matí fixe, de 8 a 9h (quota mensual)30,00
14. Servei acollida matí esporàdic, de 8 a 9h (quota mensual)3,85
15. Estiu a l’Escola bressol (quota setmanal)30,00
16. Servei acollida matí fixe Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h (quota setmanal)7,50
17. Servei acollida matí esporàdic Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h (quota diària)3,85
18. Servei permanència tarda fixe Estiu a l’Escola Bressol, de 15 a 16h (quota setmanal)7,50
19. Servei permanència tarda esporàdic Estiu a l’Escola Bressol, de 15 a 16h (quota diària)3,85
20. Servei permanència matí i tarda fixe Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h i de 15 a 16h (quota setmanal)12,00
21. Servei permanència matí i tarda esporàdic Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h i de 15 a 16h (quota diària)6,15
22. Servei menjador fixe Estiu a l’Escola Bressol (quota diària)6,85
23. Servei menjador esporàdic Estiu a l’Escola Bressol (quota diària)7,95
  • COBRAMENT DE REBUTS

Per a la vostra informació, us detallem el calendari de cobrament dels rebuts del servei d’Escola Bressol Municipal del curs 2019/20:

MES COBRAMENTCONCEPTE REBUT
Agost 2019Quota matrícula
Setembre 2019Quota material
Octubre 2019Quota setembre
Novembre 2019Quota octubre i extres setembre
Desembre 2019Quota novembre i extres octubre
Gener 2020Quota desembre i extres novembre
Febrer 2020Quota gener i extres desembre
Març 2020Quota febrer i extres gener
Abril 2020Quota març i extres febrer
Maig 2020Quota abril i extres març
Juny 2020Quota maig i extres abril
Juliol 2020Quota juny i extres maig
Agost 2020Extres juny
Setembre 2020Quota i extres estiu a l’escola bressol